Các bài nghiên cứu về đông trùng hạ thảo đang được chuẩn bị và sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian sắp tới. Chân thành cáo lỗi quý vị về bất tiện này.

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng tới sinh trưởng, phát triển và hàm lượng hoạt chất cordycepin của nấm Cordyceps militaris NBRC 100741 trên nhộng tằm

Phạm Thị Lan, Đỗ Hải Lan, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bạc Thị Thu, Phạm Văn Nhã
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược
Tập 32, Số 2 (2016) 63-72

Tóm tắt Cordyceps militaris (L.) Link được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền ở châu Á nhờ có nhiều tá dụng dược lý quan trọng. Nuôi cấy nấm C.militaris được nghiên cứu rộng rãi nhằm tạo thể…

Xem thêm

Đặc điểm sinh học, giá trị dược liệu và các phương pháp nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Cordycep militaris

Nguyễn Thị Thanh Mai 1, Trần Bảo Trâm 1, Trương Thị Chiên 1, Nguyễn Thị Hiền 1, Nguyễn Thị Phương Trang 2,4, Mai Thị Đàm Linh 3
Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật
Lần thứ 7

1 Viện Ứng dụng công nghệ 2Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 3Trường Đại học Khoa học tự nhiên 4Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn…

Xem thêm

Sử dụng chất chiết từ Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris để điều trị bệnh thận

Sáng chế Mỹ
Số US20190374590

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập Sáng chế đề cập đến dược phẩm sử dụng chất chiết từ Cordyceps militaris, và cụ thể hơn là sử dụng chất chiết từ Cordyceps militaris để điều trị bệnh thận. Tình trạng…

Xem thêm