• Thanh toán bằng tiền mặt COD: trả cho shipper (Các đơn hàng dưới 2 triệu đồng).
 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:
  • STK: 3110858
  • Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DNA
  • Ngân hàng: ACB chi nhánh Hà Nội
  • Nội dung thanh toán: Mã đơn hàng
 • Heligrass không thu thêm phụ phí cho bất kì hình thức thanh toán nào.
 • Chính sách trên chỉ áp dụng đối với các khách hàng mua lẻ. Không áp dụng cho các đại lý, nhà phân phối.