Công nghệ trồng đông trùng hạ thảo theo tiêu chuẩn GACP của Heligrass cho hàm lượng dược chất cordycepin cao. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cho các doanh nghiệp và hộ gia đình triển khai trồng đông trùng hạ thảo với nhiều mức độ khác nhau:

  • Cung cấp nguồn giống tốt
  • Cung cấp vật tư, thiết bị
  • Chuyển giao công nghệ từ A-Z: tư vấn xây dựng trang trại và nhà xưởng chế biến, quy trình cấy giống, trồng và chăm sóc, công nghệ sau thu hoạch.

Hiện tại, Heligrass cho phép chuyển giao công nghệ trồng cho hàm lượng cordycepin từ 1 – 10mg/g quả thể khô giúp đối tác tạo ra các dòng nấm thực phẩm và dược liệu.

Khả năng triển khai nhanh gọn, sẵn sàng tiến hành chuyển giao ngay lập tức ở bất kì địa phương nào trên toàn quốc.